facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vědci z českých institucí letos nezískali žádný ERC Advanced Grant

16. 4. 2024
Vědci z českých institucí letos nezískali žádný ERC Advanced Grant

Evropská výzkumná rada (ERC) oznámila jména 255 vynikajících vědců v Evropě, kteří obdrželi ERC Advanced Grant. Mezi jmény není ani jeden vědec z české výzkumné instituce. Jediným Čechem, který získal v této výzvě Advanced grant, je český biolog Jiří Friml, který působí na Institute of Science and Technology Austria v Rakousku. 

echo stranky final page 003

Grantisté dle lokace hostitelské instituce a oborové domény

ERC Advanced granty v celkové hodnotě téměř 652 milionů eur jsou součástí programu EU Horizon Europe. Tato finanční podpora patří mezi nejprestižnější a nejkonkurenčnější v EU, poskytuje předním zkušeným výzkumníkům možnost věnovat se ambiciózním projektům, které by mohly vést k velkým průlomovým objevům. Iliana Ivanova, evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, to okomentovala: „Všem novým příjemcům grantů ERC posílám srdečné gratulace! Tyto granty nejen podpoří přední výzkumníky ve snaze posouvat hranice poznání, ale také vytvoří přibližně 2 500 pracovních míst pro postdoktorandy, doktorandy a další výzkumné pracovníky po celé Evropě. Tato investice pěstuje další generaci brilantních myslitelů. Těším se na výsledné průlomové objevy a pokroky v nadcházejících letech."

1 2

2 1

Projekty vybrané k financování

Nové granty podpoří špičkový výzkum v širokém spektru oblastí, od přírodních věd a fyzikálních věd po společenské vědy a humanitní vědy. Budou se zabývat tématy jako: Jak se zbavit škodlivých chemikálií v našem těle? Může ochranná vrstva kolem našeho srdce pomoci vyřešit srdeční problémy? Proč se děti učí jazyky tak rychle? To jsou jen některé z otázek, které budou noví příjemci grantů řešit.

 echo stranky final page 007

Grantisté dle oborové domény a genderu

Fakta a čísla

Úspěšní žadatelé budou řešit své projekty na institucích v 19 členských státech EU a přidružených zemích, zejména v Německu (50 grantů), Francii (37) a Nizozemsku (23). Mezi vítězi jsou Němci (50 výzkumníků), Francouzi (31), Britové (28), Italové (22) a občané 28 dalších národů. Žádný grant tentokrát neputuje na české instituce. Grant však získal český biolog Jiří Friml, který působí na Institute of Science and Technology Austria v Rakousku. Tématem jeho grantu jsou Cyklické nukletiody jako sekundární poslové v rostlinách (Cyclic nucleotides as second messengers in plants).echo_stranky_final-page-004.jpg

Grantisté dle národnosti


Do soutěže bylo podáno 1829 návrhů, které posuzovaly panely mezinárodně uznávaných výzkumníků. Téměř čtrnáct procent návrhů bylo vybráno k financování. Odhaduje se, že granty vytvoří 2 480 pracovních míst v týmech příjemců.

ERC Advanced Grants jsou určeny pro etablované, vedoucí výzkumníky s prokázanými významnými úspěchy. V posledních letech byl zaznamenán stálý nárůst výzkumníků ve střední fázi kariéry (12–17 let po získání doktorátu), kteří byli úspěšní v soutěžích o Advanced Grants, přičemž 18 % z nich získalo granty v této výzvě. Prezidentka Evropské výzkumné rady Maria Leptinová řekla: „Gratuluji 255 výzkumníkům, kteří obdrželi granty v této výzvě, aby mohli následovat svůj vědecký instinkt. Jsem obzvlášť potěšena, že mezi vítězi Advanced grantů tentokrát vidím více vědců nacházejících se uprostřed své vědecké kariéry. Doufám, že to povzbudí další výzkumníky v této fázi kariéry k podání žádosti o tyto granty."

echo stranky final page 005

Počet návrhů v jednotlivých panelech

Uchazeči ze Spojeného království

Statistiky a seznam úspěšných kandidátů jsou předběžné. Evropská komise a vláda Spojeného království dosáhly dohody o přidružení Spojeného království k programu Horizon Europe. Toto přidružení však platí pouze pro výzvy k podávání návrhů vyhlášených v roce 2024 a dále. Uchazeči ze Spojeného království, kteří si žádali o Advanced Granty v roce 2023, mohou obdržet finanční prostředky z EU pouze v případě, že budou realizovat navrhovaný projekt na způsobilé hostitelské instituci (tedy nikoliv ve Velké Británii).

O Evropské výzkumné radě (ERC)

Evropská výzkumná rada, založená Evropskou unií v roce 2007, je přední evropskou finanční organizací pro vynikající průkopnický výzkum. Financuje kreativní výzkumníky jakékoli národnosti a věku, kteří realizují projekty po celé Evropě. ERC nabízí čtyři hlavní grantová schémata: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants a Synergy Grants. S dalším grantovým schématem Proof of Concept Grant pomáhá ERC grantistům překlenout mezeru mezi jejich průkopnickým výzkumem a ranými fázemi jeho komercializace. ERC řídí nezávislý řídicí orgán, Vědecká rada. Od listopadu 2021 je předsedkyní ERC Maria Leptinová. Celkový rozpočet ERC na období 2021–2027 je více než 16 miliard eur v rámci programu Horizon Europe, za který je zodpovědná evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, Iliana Ivanová.

 

Autor: Vladislava Vojtíšková (Vědavýzkum.cz)

Zdroj: ERC 


 Rozhovor s Alicí Valkárovou, která je členkou Vědecké rady Evropské výzkumné rady, o ERC grantech naleznete zde