facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

MŠMT vyhlašuje veřejnou soutěž v podprogramu INTER-COST

20. 12. 2022
MŠMT vyhlašuje veřejnou soutěž v podprogramu INTER-COST

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo 14. prosince 2022 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích, jejímž cílem je výběr výzkumných projektů navázaných na akce COST. Návrhy projektů je možné podávat do 6.2.2023.

Záměrem této soutěže (SMSM2022LU002 v programu INTER-EXCELENCE II, podprogramu INTER-COST) je výběr výzkumných projektů navázaných na akce COST mezinárodního programu COST a to v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením do všech vědních oblastí. Doba řešení podpořených projektů musí být minimálně 20 měsíců a nesmí zároveň přesáhnout dobu trvání příslušné akce COST. 

Souborem všech relevantních informací pro zpracování a podání návrhu projektu je zadávací dokumentace předložená zde.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 15. prosince 2022 a končí dne 6. února 2023. Hodnotící lhůta potrvá od 7. února 2023 do 31. července 2023. 

Více informací a potřebné dokumenty naleznete zde

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR