facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nejvíce standardních grantů GA ČR získají ústavy AV ČR a Univerzita Karlova

2. 12. 2020
Nejvíce standardních grantů GA ČR získají ústavy AV ČR a Univerzita Karlova

Předsednictvo Grantové agentury České republiky (GA ČR) rozhodlo o financování standardních projektů ze všech oblastí základního výzkumu pro nadcházející rok. Nejvíce podpořených projektů mají Akademie věd ČR, z vysokých škol byla nejúspěšnější Univerzita Karlova.

Standardní projekty budou financovány vedle projektů grantových soutěží EXPRO, JUNIOR STAR a mezinárodních projektů. Dalších přibližně 60 standardních projektů získá finanční podporu podle aktuálních rozpočtových možností po provedení hodnocení mezinárodních projektů zahraniční stranou.

„Letos jsme ze strany vědců zaznamenali mnohem vyšší zájem o financování projektů než v minulých letech. Financí ze státního rozpočtu, kterými GA ČR podporuje českou vědu, je ale přibližně stále stejně, kolem 4,2 miliard Kč. Všem těm, kteří uspěli v tvrdé konkurenci a jejich projekt bude financován, blahopřeji a těším se na výsledky jejich bádání,“ řekla předsedkyně GA ČR Alice Valkárová, a dodala: „Přestože si uvědomuji, že autoři nefinancovaných projektů budou zklamaní, byla bych ráda, aby na GA ČR ani vědu obecně nezanevřeli. Mimo to, že mohou svůj projekt upravit a podat příští rok znovu, pracujeme neustále na rozšiřování a zdokonalování grantových schémat, aby co možná nejlépe odpovídala potřebám vědců. Řídíme se přitom mimo jiné i doporučeními, která nám dává Rada pro výzkum, vývoj a inovace. V minulých letech se nám podařilo navázat několik významných mezinárodních partnerství a na dalších pracujeme. Vloni byly také nově financovány projekty EXPRO, letos byla poprvé vypsána soutěž JUNIOR STAR a na příští rok plánujeme vypsat novou grantovou soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Těší nás, že GA ČR je dlouhodobě poskytovatelem grantové podpory, který se významně podílí na vysoké úrovni české vědy – více než polovina českých výsledků patřících mezi 1 % celosvětově nejvíce citovaných článků je podpořena naší agenturou.“

Další standardní projekty mimo níže uvedené mohou být financovány s ohledem na rozhodnutí o podpoře mezinárodních projektů v součinnosti GA ČR a partnerských institucí, které bude učiněno nejpozději během jara 2021.

„V minulých letech významně vzrostlo množství projektů mezinárodní spolupráce. V roce 2018 šlo na nové mezinárodní projekty 33,5 milionu korun, o rok později to bylo už přes 57 milionů korun a letos 105,6 milionu korun. Pro příští rok má GA ČR na tyto projekty rezervováno dokonce zhruba 200 milionů korun. V současné době ještě ale nevíme, které projekty budou financovány – většina z nich čeká na hodnocení či schválení partnerskou zahraniční organizací. Pokud finanční rezerva nebude na mezinárodní projekty vyčerpána, využije se na financování dalších přibližně 60 standardních projektů. Potenciální řešitele budeme během jara informovat o možnosti podpory jejich projektů od poloviny roku 2021,“ doplnila Alice Valkárová.

Standardní projekty 2021 - (podle přidělených prostředků, v %)

GAČR standardní projekty

Nejvíce podpořených projektů má Akademie věd ČR. Podpora poputuje celkem na 122 projektů řešenými napříč jejími ústavy. Celkem 12 podpořených projektů se podařilo získat Biologickému centru, o jeden podpořený projekt méně má Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského. Po osmi úspěšných projektech mají Ústav molekulární genetikyFyzikální ústav. O jeden projekt méně má Mikrobiologický ústav. Grantová agentura ale podpoří projekty na celé řadě ústavů Akademie věd ČR napříč různými obory. Jde například také o Sociologický ústav, Ústav teorie informace a automatizace či Psychologický ústav.

Z vysokých škol si nejvíce podpořených projektů může připsat Univerzita Karlova, její fakulty získají podporu pro celkem 57 projektů. Na druhém místě se v počtu podpořených projektů umístila Masarykova univerzita (31 podpořených projektů). Standardní projekty podpořené Grantovou agenturou ČR budou mimo jiné řešit také na Českém vysokém učení technickém v Praze (14), Univerzitě Palackého v Olomouci (10), Vysokém učení technickém v Brně (8) či Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (7). 

Mezi další typy subjektů, které mají podpořené projekty, patří například Fakultní nemocnice Hradec Králové, Národní ústav duševního zdraví či Státní zdravotní ústav.

Tabulku se všemi podpořenými projekty najdete zde.

Hodnocení návrhů standardních projektů probíhá ve třech etapách a účastní se ho přes 400 odborníků. Každý návrh projektu byl hodnocen přinejmenším čtyřmi nezávislými experty na danou oblast. Více než polovinu nejlepších návrhů projektů následně posuzovali zahraniční hodnotitelé – u více než 99 % z nich byly dostupné alespoň dva zahraniční posudky. Přečtěte si více o procesu hodnocení návrhů standardních projektů.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: GA ČR