facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Prodloužen termín nominací na udělení Národní ceny vlády Česká hlava

25. 6. 2023
Prodloužen termín nominací na udělení Národní ceny vlády Česká hlava

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje, ve spolupráci se společností Česká hlava PROJEKT z.ú., výzvu k podávání návrhů kandidátek a kandidátů na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2023. Výzva byla prodloužena do 14. července.

Národní cena vlády vyjadřuje uznání za celoživotní úspěšné a prvotřídní působení ve výzkumné, vývojové a inovační oblasti. Vláda a její poradní orgán Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) jsou si vědomy, jaký význam pro konkurenceschopnost České republiky a kvalitu života jejích občanů má rozvoj výzkumu, vývoje a inovací.

Laureát získá spolu s oceněním finanční odměnu ve výši 1 000 000 Kč. Toto ocenění je poskytováno z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky a lze jej udělit pouze jedenkrát v kalendářním roce.

Rada se při výběru kandidátky / kandidáta řídí kritérii dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) až c) nařízení vlády č. 71/2013/Sb. Rada postupuje při výběru kandidátky / kandidáta v souladu se svým Statutem a Jednacím řádem.

Požadavky na kandidátku / kandidáta národní ceny vlády

Návrh na udělení ocenění obsahuje:

  • jméno a příjmení kandidátky / kandidáta,
  • datum narození,
  • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
  • životopis,
  • pracovní zařazení a adresu pracoviště,
  • popis dosažených výsledků práce kandidátky / kandidáta a ohlasy doma a v zahraničí,
  • u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
  • doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašované kandidátky / kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

Navržená kandidátka / kandidát musí splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě.

Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Souhlas s nominací z pracoviště, kde nominovaná práce vznikla, není nutný. Nominující odpovídá za správnost všech údajů v nominaci uvedených.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě nebo elektronicky.

Návrhy označené na obálce č. j. 17330/2023-UVCR musí být doručeny nejpozději do 14. července 2023 v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Úřad vlády České republiky

nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Elektronické podání je možné doručit prostřednictvím ISDS (datová schránka) na id datové schránky Úřadu vlády České republiky: trfaa33.

Národní cena vlády je udělována v rámci galavečera soutěže Česká hlava ve vysílání České televize.

Statut Národní ceny vlády a další informace najdete na našem webu v sekci Ocenění výzkumu a vývoje.

 

Zdroj: Rada pro výzkum, vývoj a inovace