facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nové inovativní firmy mohou získat podporu z programu TREND

14. 3. 2021
Nové inovativní firmy mohou získat podporu z programu TREND

Čtvrtou veřejnou soutěž v programu Trend Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vyhlásila Technologická agentura České republiky. Realizuje ji v rámci 2. podprogramu TRENDu nazvaného „Nováčci“. Projekty je možné podávat do 28. dubna 2021.

„Cílem podprogramu 2 ‚Nováčci' je nastartovat výzkumné a vývojové aktivity podniků, které vlastní výzkum na pravidelné bázi dosud nerealizovaly. Podpoří se tak odstranění bariér spolupráce malých firem a výzkumných organizací. Už v minulé výzvě z tohoto podprogramu byl o tuto podporu velký zájem“ doplňuje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Na jeden projekt lze získat až 15 milionů korun, přičemž dotace smí tvořit maximálně 80 % z nákladů všech účastníků projektu. Žádosti mohou podávat podniky všech velikostí, které působí na území České republiky, ve spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Projekty je možné podávat od 11. března do 28. dubna 2021. Výsledky soutěže zazní do 30. listopadu 2021. S vybranými projekty se uzavře smlouva o poskytnutí podpory, realizace bude možná od ledna 2022.

Při hodnocení se budou bonifikovat projekty zaměřené na vybraná témata z oblasti automotive, v souladu s konceptem Průmyslu 4.0 či využívající technologie 5G. Případně ty, které se řeší ve vybraných strukturálně postižených krajích, tedy Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském, nebo projekty zaměřené na aktuální problémy, které souvisejí s pandemií koronaviru.

Další podrobnosti a veškerou dokumentaci najdete zde

 

Zdroj: MPO

redakčně upraveno