facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

OP VVV - Avízo výzvy č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

27. 10. 2016
OP VVV - Avízo výzvy č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 26. října 2016 avízo výzvy č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v prioritní ose 2.

Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 2. 11. 2016. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne 2. 11. 2016. Ukončení příjmu žádostí je dle textu výzvy 28. února 2017.

Avízo výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

Příloha č.1 Indikátory výzvy Rozvoj kapacit pro VaV

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj - kontrola formálních náležitostí

 

Zdroj: MŠMT