facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

OP VVV: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

23. 6. 2017
OP VVV: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Bylo zveřejněno avízo výzvy č.02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF v prioritní ose 2. MŠMT podpoří kvalitní projekty z H2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, které byly na evropské úrovni kladně hodnoceny, ale nemohly být podpořeny z důvodu nedostatku finačních prostředků.

Výzva podporuje kvalitní projekty, které byly v letech 2015 a/nebo 2016 předloženy do výzvy Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020–MSCA-IF–2015, H2020–MSCA-IF–2016), byly Evropskou komisí hodnoceny kladně, ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny a dostaly se tedy na tzv. seznam no money projektů.

Podpořeny budou pouze projekty European Fellowships. Žádost obsahující takový projekt se nesmí obsahově lišit od žádosti schválené v Horizonu 2020 – MSCA-IF včetně zachování hostitelské organizace.

Závazná verze výzvy bude vyhlášená spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v systému IS KP14+ dne 28. června 2017 a bude otevřená do 1. prosince 2017. Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT