facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

OP VVV navýší alokaci výzvy Excelentní výzkum na více než 11 miliard korun

22. 5. 2018
OP VVV navýší alokaci výzvy Excelentní výzkum na více než 11 miliard korun

Na 13. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) byl schválen záměr realokovat 52 milionů EUR mezi prioritními osami. MŠMT nyní požádá o schválení tohoto kroku také Evropskou komisi, jejíž souhlas je nezbytný. Díky realokaci budou například podpořeny všechny projekty zařazené do zásobníku výzvy Excelentní výzkum.

Z oblasti podporující rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (Prioritní osa 2) by konkrétně mělo být převedeno 30 milionů EUR v EU podílu na podporu kapacit pro kvalitní výzkum (Prioritní osa 1) a 22 milionů EUR v EU podílu do předškolního, primárního a sekundárního vzdělávání (Prioritní osa 3). „Plánované změny umožní efektivnější a rychlejší čerpání finančních prostředků, ale především podporu vysoce kvalitních projektů, které prošly náročným hodnocením, na něž by jinak nezbyly finanční prostředky,“ uvedl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT.

Ze zásobníku výzvy Excelentní výzkum budou podpořeny projekty vysokých škol, Akademie věd i soukromé výzkumné organizace. Svým zaměřením oscilují od fyziky pevných látek, přes klinický výzkum, zemědělský výzkum až po sinologii. Seznam projektů, které řídicí orgán podpoří, je k dispozici zde.

 

Zdroj: MŠMT