facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

OP VVV podpořil již 14 velkých výzkumných infrastruktur

10. 6. 2017
OP VVV podpořil již 14 velkých výzkumných infrastruktur

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání podpoří projekty výzkumných infrastruktur zahrnutých v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022.

Do výzvy Výzkumné infrastruktury, podporující projekty výzkumných infrastruktur ve výzkumných a investičních aktivitách, bylo možné podávat žádosti o podporu od 25. ledna do 2. srpna 2016.

Výzva byla určena pouze pro projekty uvedené v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022 (Cestovní mapa – více zde), které jsou zároveň v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie – více zde). Umožňuje materiálně a technicky modernizovat výzkumné infrastruktury, a to například včetně dodávek výzkumných zařízení do infrastruktur v ostatních státech Evropské unie.

V rámci této výzvy s alokací 4 miliardy korun eviduje Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 60 žádostí o podporu za více než 4,2 miliardy korun. „V současnosti již úspěšně hodnotícím procesem prošlo 44 projektů za 3,8 miliardy korun, 14 z nich již získalo i právní akt a může zahájit realizaci,“ dodal Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Příklady výzkumných infrastruktur podpořených z OP VVV

Podpořena bude například výzkumná infrastruktura Univerzity Karlovy, která propojuje laboratoř fyziky povrchů v Praze a laboratoř optické dráhy pro výzkum materiálů v italském Terstu, nebo účast Českého vysokého učení technického v Praze ve výzkumné infrastruktuře evropského významu – konkrétně ve francouzské podzemní laboratoři LSM, která se zabývá výzkumem v oblasti jaderné fyziky. Dalším příkladem podpořené výzkumné infrastruktury je CEITEC Nano+ Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s Masarykovou univerzitou zaměřený na nanotechnologie. Masarykova univerzita získala také podporu na projekt ELIXIR-CZ: Budování kapacit. Služby této infrastruktury budou dostupné pro všechny výzkumné pracovníky v oblasti věd o živé přírodě. Dalším projektem je také Česká literární bibliografie – Český literární internet: data, analýzy, výzkum, který zaštiťuje Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Cílem tohoto projektu je vybudování informační infrastruktury pro výzkum české literatury na internetu.

 


Cestovní mapa České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022

Cestovní mapa České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022 byla vypracována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Vláda ČR ji vzala na vědomí dne 30. září 2015. Jako podklad Cestovní mapy byly využity výstupy mezinárodního hodnocení výzkumných infrastruktur ČR z 2. poloviny roku 2014 provedeného dle metodiky založené mimo jiné na hodnotících postupech Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury. Hodnoceny byly všechny výzkumné infrastruktury ČR s různými zdroji financování a v různé realizační fázi. Cestovní mapa přináší strategický model podpory velkých výzkumných infrastruktur v letech 2016–2022, který klade důraz na efektivitu využívání prostředků ze státního rozpočtu ČR a Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z OP VVV.

Cestovní mapa obsahuje základní informace o všech 58 výzkumných infrastrukturách z oblasti fyzikálních věd, energetiky, environmentálních věd, biomedicíny, společenských a humanitních věd a ICT.

 

Hodnocení velkých výzkumných infrastruktur v roce 2017

Dne 1. listopadu 2016 zahájilo MŠMT komplexní mezinárodní hodnocení velkých výzkumných infrastruktur schválených vládou ČR v roce 2015 k poskytování účelové podpory (více zde). Zahrnuty mohou být i případné návrhy nových velkých výzkumných infrastruktur. Toto hodnocení probíhá v 1. polovině roku 2017, další bude následovat v roce 2019. Zmíněná účelová podpora může být velkým výzkumným infrastrukturám v období let 2020–2022 poskytnuta pouze v případě pozitivního výsledku při hodnocení.

 

Zdroj: MŠMT