facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Otevřené výzvy Evropské výzkumné rady

9. 8. 2017
Otevřené výzvy Evropské výzkumné rady

Evropská výzkumná rada (ERC) vyhlásila na začátku srpna výzvy v programu pro mladé vědce Starting Grants. Znovu otevírá také úspěšný program Synergy Grants zaměřený na spolupráci napříč výzkumnými pracovišti a jednotlivými disciplínami, která může přinést neočekávané nebo průlomové vědecké výsledky.

Evropská výzkumná rada v červenci oznámila, že předpokládaná výše všech jejích grantových podpor pro rok 2018 bude 1,86 miliard eur. Výzvy pro Synergy Grants a Starting Grants byly spuštěny již 3. srpna 2017. Otevření výzvy v programu Proof of Concept se očekává na začátku září.

Synergy Grants jsou určeny pro malé skupiny vynikajících badatelů, kteří spolupracují napříč výzkumnými pracovišti nebo disciplínami. Ve své pilotní podobě byly poprvé spuštěny v roce 2012 a 2013. Evropská výzkumná rada plánuje v roce 2018 podpořit 25 až 30 projektů s financováním o maximální výši deset milionů eur na šest let. Výzva je určena výzkumníkům z celého světa, kteří sídlí v EU (nebo v zemích přidružených k programu Horizont 2020). Podmínku je, že hlavní řešitelé musí strávit 50 % svého pracovního času v instituci sídlící v EU nebo přidružené zemi a na řešení ERC Synergy grantu by mělo připadnout alespoň 30 % jeho pracovního času. Výzva je otevřena do 14. listopadu 2017. Podrobnosti zde.

Starting Grants jsou určeny na podporu nezávislé kariéry výjimečných mladých vědců ve fázi vytváření vlastních výzkumných týmů nebo programů. Příjemci grantu obdrží financování až do maximální výše 1,5 mil. EUR za projekt. Žadateli mohou být výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph. D. v rozmezí 7 až 12 let před zveřejněním výzvy pro podávání návrhů. Výzva je otevřena do 17. října 2017. Podrobnosti zde.

Harmonogram plánovaných výzev ERC

 

Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: ERC