facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže v programu Doprava 2020+

9. 3. 2020
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže v programu Doprava 2020+

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+, jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 8. dubna 2020.

Hlavním cílem programu je prostřednictvím výstupů/výsledků a dopadů z podpořených návrhů projektů rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj České republiky, a přispěje tak růstu konkurenceschopnosti. Program svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.

Podpořeny budou projekty v délce od 12 do 48 měsíců o maximální výši 50 mil. Kč. Celková alokace na veřejnou soutěž bude upřesněna. Předběžné parametry 2. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+ naleznete zde.

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

K této veřejné soutěži bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR.

Případné dotazy k 2. veřejné soutěži Programu DOPRAVA 2020+ směřujte prosím na Helpdesk.

 

Zdroj: TA ČR