facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Oznámení termínu vyhlášení 4. veřejné soutěže v Programu ZÉTA

10. 8. 2019
Oznámení termínu vyhlášení 4. veřejné soutěže v Programu ZÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, jejíž vyhlášení se předpokládá dne 9. října 2019.

Program ZÉTA je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentek/ů vysokoškolských studijních programů, a v opodstatněných případech také žákyň/ů středoškolského vzdělávání a mladých výzkumných pracovnic/ků ve věku do 35 let včetně. Další zaměření programu spočívá v podpoře rovných příležitostí pro rozvoj profesních drah mužů a žen.

Stejně jako v předchozích veřejných soutěžích, i tato 4. veřejná soutěž předpokládá podpoření funkčnosti řešení a pozitivních dopadů výzkumného projektu na cílovou skupinu nebo trh pomocí tzv. aplikačního garantství. V každém návrhu projektu musí být alespoň jeden aplikační garant, interní či externí, který musí mít sídlo v České republice. V případě podniku musí být aplikační garant interní.

Tato veřejná soutěž Programu ZÉTA se od té předchozí liší v několika parametrech, které jsou v tabulce s předběžnými parametry označeny červeně a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Nově bude mimo jiné hodnoceno to, zda je v obsahu projektů, u nichž je to relevantní, adekvátně zohledněna jejich genderová dimenze (možné odlišné dopady na ženy a muže či jejich skupiny, odlišné zkušenosti, potřeby apod.).

Tabulka s předběžnými parametry 4. veřejné soutěže Programu ZÉTA je k nahlédnutí ZDE. Podmínky ohledně věku mentora budou upřesněny.

Více informací ke 4. veřejné soutěži Programu ZÉTA, se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu ZÉTA bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín a místo konání bude včas zveřejněno na webových stránkách www.tacr.cz.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR