facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Podpořené iniciativy v Česko-norském výzkumném programu

23. 2. 2017
Podpořené iniciativy v Česko-norském výzkumném programu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo podrobný seznam podpořených iniciativ v rámci Česko-norského výzkumného programu CZ09. Ve třech uzávěrkách bylo podpořeno 27 projektů celkovou částkou 14 379 000 Kč.

Njeúspěšnějším žadatelem je se sedmi projekty Masarykova univerzita. Tři podpořené projekty má Vysoké učení technické v Brně, po dvou projektech potom Technická univerzita v Liberci, VŠB-TU Ostrava, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a Ústav organické chemie a biochemie AV ČR.

Nejvyšší částkou (791 000 Kč) byl podpořen projekt VŠCHT "Prohloubení spolupráce v oblasti výzkumu bioaktivních látek" ve spolupráci s The Arctic University of Norway, Tromsø.

Zdroj: MŠMT

 


Cílem Česko-norského výzkumého programu je zvýšit vědeckovýzkumnou spolupráci mezi českými a norskými subjekty ve vybraných oblastech a finančně podpořit tvorbu nových vědeckých znalostí a kvalitních výsledků prostřednictvím bilaterálních vědeckovýzkumných projektů základního a aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Program podporuje dosažení uvedeného cíle v oblastech sociálních a humanitních věd, životního prostředí a zdraví.