facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky 4. a 5. skupiny návrhů v Česko-norském výzkumném programu CZ09

15. 3. 2017
Výsledky 4. a 5. skupiny návrhů v Česko-norském výzkumném programu CZ09

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky čtvrté a páté skupiny předložených návrhů nevýzkumných iniciativ ve výzvě č. SMSM20167F1 financované v rámci Česko-norského výzkumného programu CZ09. Podpora činí celkem 3.614.000 Kč

V lednu MŠMT informovalo o nevyčerpaných prostředcích v rámci této výzvy ve výši 3.614.000 Kč, které byly alokovány nyní.

Výsledky 4. a 5. skupiny projektů byly schváleny dne 14. března 2017. Celkem bylo doručeno 9 návrhů iniciativ. MŠMT na základě doporučení hodnotící komise a programového výboru schválilo poskytnutí podpory pro celkem 8 návrhů iniciativ, 1 návrh byl vyhodnocen formálně neúplným.

Vedle projektů ČVUT v Praze, Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a dvou projektů Masarykovy univerzity byly podpořeny také projekty, kterých se účastní Fakultní nemocnice v Hradci Králové a společnost Agrovýzkum Rapotín.

Seznam schválených iniciativ naleznete na webu MŠMT


Fond v Česko-norském výzkumném programu CZ09 podporuje nevýzkumné činnosti, které posilují vzájemnou spolupráci a vztahy mezi Českou republikou a Norskem v dané programové oblasti. Způsobilí uchazeči jsou výzkumné organizace a malé a střední podniky, které mají výzkum a vývoj v předmětu podnikání, se sídlem v České republice a Norsku. Iniciativy se musí aktivně účastnit nejméně jeden český subjekt a nejméně jeden norský účastník. Nejnižší hranice pro dotaci je 200 000 Kč a nejvyšší hranice 800 000 Kč na jeden návrh. Výzkumné organizace mohou obdržet dotaci až ve výši 100 % a malé a střední podniky až ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů.