facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Podpořené mezinárodní projekty GA ČR s Německem a Korejí

31. 12. 2018
Podpořené mezinárodní projekty GA ČR s Německem a Korejí

Grantová agentura České republiky (GA ČR) zveřejnila seznamy podpořených projektů základního výzkumu v rámci dvou mezinárodních soutěží – s National Research Foundation of Korea (NRF) a Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

GA ČR vyhlásila rozhodnutí o udělení podpory na řešení projektů, které uspěly v mezinárodních soutěžích vyhlašovaných na základě bilaterálních dohod s Německem a Korejí. Agentura již v listopadu oznámila ukončení hodnocení návrhů projektů z české strany. Nyní vydává konečné rozhodnutí o udělení podpory na řešení těch projektů, které získaly kladné hodnocení také u partnerských agentur.

  • Seznam projektů podpořených na základě bilaterální dohody s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo.
  • Seznam projektů podpořených na základě bilaterální dohody s National Research Foundation of Korea (NRF), Korea.

Projekty budou podpořeny za podmínky, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.

Zdroj: GA ČR