facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Přes 300 milionů na výzkumnou spolupráci s USA

1. 11. 2018
Přes 300 milionů na výzkumnou spolupráci s USA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo dne 31. 10. 2018 výsledky veřejné soutěže VES18USA v programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION se zahájením řešení projektů v roce 2019.

V soutěži bude podpořeno 46 projektů celkovou částkou 310 421 000 Kč. S 23 projekty uspěly ústavy Akademie věd ČR, 20 projektů budou realizovat vysoké školy a 3 projekty připadají na ostatní veřejné výzkumné instituce. Nejúspěšnějšími žadateli byly Univerzita Karlova s šesti a Fyziologický ústav AV ČR se třemi podpořenými projekty. Podrobné výsledky naleznete zde.

„Původní předpoklad byl 250 milionů. Vysoký počet kvalitních projektů byl pádným argumentem pro to, abychom alokaci navýšili o dalších 60 milionů. Opravdu vysoký zájem i kvalita projektů je o to více potěšující i vzhledem ke skutečnosti, že Spojené státy americké patří mezi klíčové strategické partnery České republiky v bilaterální výzkumné spolupráci,“ uvedl k vyhlášení výsledků pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček s tím, že k navýšení budou mj. využity i nároky z nespotřebovaných výdajů na výzkum a vývoj resortu.

Často kladené dotazy k veřejné soutěži VES18USA zveřejnilo MŠMT zde. V případě zájmu o seznámení se s výsledky hodnocení návrhu projektu podaného do VES18 si podejte písemnou žádost, podepsanou statutárním zástupcem. Podrobné pokyny naleznete zde.

Cílem soutěže je podpora spolupráce českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v USA podle Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědecko-technické spolupráci ze dne 2. května 2008. Prostředky pokrývají náklady českého účastníka projektu. V USA neexistuje centrální zdroj financování česko-americké spolupráce. Partner si musí zajistit financování americké části spolupráce na projektu buď z prostředků vlastní instituce, příslušné grantové agentury, nebo z prostředků soukromých agentur/jiných zdrojů.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MŠMT