facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program DELTA 2: Vyhlášení 2. veřejné soutěže

15. 5. 2020
Program DELTA 2: Vyhlášení 2. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 13. května 2020 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu DELTA 2.

Hlavním cílem tohoto programu je zvýšit množství konkrétních výstupů a výsledků aplikovaného výzkumu, a to pomocí podpory společných projektů uchazečů z ČR a uchazečů ze zahraničí v oblastech, které jsou pro dané země perspektivní, zlepšení přenosu mezinárodních znalostí, dobré praxe a know-how a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.

“V souvislosti s pandemií COVID-19 oslovila Technologická agentura České republiky všechny své zahraniční partnery, aby zvážili možnost zaměření společné veřejné soutěže také na výzkum spojený s touto pandemií. Zatím se pozitivně vyslovilo sedm partnerů, mezi nimi je např. korejský KIAT či brazilská EMBRAPII,” uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka.

„Spolupráce se zahraničními partnery má pro český výzkum obrovský potenciál a je pro naši zemi jedním z klíčů pro konkurenceschopnost. Jsem velmi rád, že se již několik let daří nalézt vždy rychle konsensus o podmínkách a zaměření výzev s našimi zahraničními partnery. Doufám, že i tato veřejná soutěž přinese další zajímavé projekty, které propojí výzkumné kapacity z našich zemí a pomohou urychlit řešení napříč všemi oblastmi, na něž má současná epidemie dopad,“ dodal Petr Konvalinka.

Soutěžní lhůta začíná dnem 14. května 2020 v 9:00 hodin a končí dnem 15. července 2020 v níže uvedené hodiny:

  • 16:30:00 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. – pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu
    (zasílá hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně) prostřednictvím své datové schránky.

Podrobné informace a veškerou související dokumentaci naleznete zde.

 

Zdroj: TA ČR