facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže

3. 12. 2021
Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, vyhlášené dne 14. května 2021.

Aby mohlo dojít k uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, musí být návrh projektu podpořen jak na české straně, tak na straně zahraničního partnera (viz zadávací dokumentace). Z tohoto důvodu jsou výsledky veřejné soutěže zveřejněny v následující tabulce, která bude průběžně aktualizována na základě informací od zahraničních organizací. Pořadí návrhů projektů je v tabulce uvedeno dle hodnocení na české straně.

TA ČR předpokládá financování všech návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře (bez ohledu na pořadí).

Průběžně aktualizované výsledky 3. veřejné soutěže programu DELTA 2

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 42 návrhů projektů, z nichž 36 návrhů projektů dále postoupilo do hodnocení.

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory. Další dotazy a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech směřujte na Helpdesk.

Pro uchazeče návrhů projektů, kde TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující povinnosti:

  1. Předložit údaje o hlavním uchazeči a dalších účastnících u osob, které vykonávají funkci statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky:
    – na formuláři „Žádost o výpis z rejstříku trestů – fyzická osoba“,
    – a nebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů.
  2. Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě nebo datovou schránkou.
  3. Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou hlavní uchazeči písemně informováni v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky.

Pokud se na řešení návrhu projektu bude podílet více uchazečů, je třeba mít před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory uzavřenou smlouvu o účasti na řešení projektu, a to v souladu s platnými všeobecnými podmínkami (nedokládá se však TA ČR).

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení). Zde je k dispozici video návod jak se dostat k hodnoticím posudkům.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 o stížnostech ve veřejné soutěži.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR