facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program TREND: Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže

5. 12. 2021
Program TREND: Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 10. 3. 2021.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 145 návrhů projektů, 133 návrhů projektů postoupilo do hodnocení. V průběhu hodnocení odstoupil jeden návrh projektu. Podpořeno je celkem 17 návrhů projektů, což znamená 11,7% míru úspěšnosti.

  • TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž nebude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči těchto návrhů projektů.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Předsednictvo TA ČR rozhodlo u jednoho návrhu projektu odlišně od hodnocení odborného poradního orgánu, a proto je zveřejněno Odůvodnění odlišného stanoviska předsednictva TA ČR.

Další podrobnosti o výsledcích výzvy naleznete zde.

 

Zdroj: TAČR