facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Špičkový výzkum OP JAK: 26 projektů za 12,2 miliardy korun

8. 11. 2023
Špičkový výzkum OP JAK: 26 projektů za 12,2 miliardy korun

Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) zveřejňuje výsledky hodnocení výzvy Špičkový výzkum, které jsou výzkumnou obcí bedlivě očekávány. Alokace výzvy byla navýšena o 4,2 miliardy na 12,2 miliardy korun, což umožní podporu dalších 11 excelentních projektů nad rámec 15 již podpořených.

stock op jak

Úspěšné projekty významně posílí postavení České republiky v rámci evropského výzkumného prostoru a přispějí k profilaci českých výzkumných organizací a jejich konkurenceschopnosti s evropskou i světovou špičkou.

Jedna z nejvýznamnějších výzev OP JAK, výzva Špičkový výzkum s projekty dosahujícími celkových způsobilých výdajů až 500 milionů korun a také s extrémně náročným procesem hodnocení, zpočátku nabízela alokaci 8 miliard korun.

Vzhledem k vysoké kvalitě předložených žádostí a v návaznosti na dokončení přezkumných řízení Řídicí orgán rozhodl o navýšení alokace o více než 4 miliardy korun. Jedná se o maximální možné navýšení s ohledem na disponibilní prostředky a plnění věcných cílů OP JAK.

Celkem 26 excelentních výzkumných projektů posune hranice vědy a výzkumu a přispěje ke zlepšení kvality života a k řešení globálních výzev dnešního světa. Celkový přehled finálních výsledků hodnocení je k dispozici zde.

Mezi podpořenými projekty je např. unikátní výzkum nových materiálů uplatnitelných v kvantových počítačích, medicíně nebo bezemisních technologiích Západočeské univerzity v Plzni či projekt Záchrana životů prostřednictvím výzkumu v oblasti včasné detekce a prevence rakoviny Masarykova onkologického ústavu. Otázku, jak posílit mechanismy a procesy podporující odolnost společnosti vůči konfliktům a krizovým jevům, bude řešit Univerzita Karlova. V elitním projektu Univerzity Palackého v Olomouci budou vědci usilovat o posunutí hranic nanotechnologií v energetice i medicíně.

 

Zdroj: MŠMT