facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Uzávěrka výzev programu INTER-EXCELLENCE se blíží

9. 5. 2017
Uzávěrka výzev programu INTER-EXCELLENCE se blíží

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo začátkem dubna druhou veřejnou soutěž projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v podprogramech INTER-VECTOR (LTV18) a INTER TRANSFER (LTT18). Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena do 16. 5. 2017.

NTER-EXCELLENCE je program na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji vyhlášený ministerstvem školství v roce 2016. Program navazuje na dobíhající COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, GESHER/MOST, INGO II a KONTAKT II. Program se dělí do šesti podprogramů (ACTION, COST, TRANSFER, INFORM, VECTOR, EUREKA)

Podprogram INTER-TRANSFER je zaměřen na podporu účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů. V předchozí výzvě bylo podpořeno celkem 11 z 33 projektů částkou přesahující 142 mil. Kč.

Cílem podprogramu INTER-VECTOR je posílení aktivního zastoupení českých výzkumných pracovníků v řídících orgánech špičkových nevládních organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a vývojem. V minulé výzvě získalo 14 z 24 projektů celkovou sumu 5,5 mil. Kč.

Veškerou dokumentaci naleznete na webu MŠMT: INTER-TRANSFER, INTER-VECTOR.

 

Zdroj: MŠMT