facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ve dvou výzvách OP TAK je připraveno 350 milionů

26. 1. 2023
Ve dvou výzvách OP TAK je připraveno 350 milionů

Agentura pro podnikání a inovace, zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, zahájila příjem žádostí o dotace ve dvou výzvách na podporu inovací. Celkem je v nich k dispozici 350 milionů korun.

API tz vyzva OPTAK spoluprace technologicke platformy vyzva I

Ve výzvě Spolupráce – Klastry je pro malé a střední podniky a výzkumné organizace připraveno celkem 250 milionů korun. Výzva Technologické platformy je určená pro malé, střední i velké podniky a je v ní k dispozici celkem 100 milionů korun.

Výzvy vyhlásilo 16. ledna 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Hlavním cílem výzvy Spolupráce – Klastry je zavést nová inovační řešení a pokročilé technologie v podnicích. Podporuje také posilování vazeb mezi malými a středními podniky, výzkumnými organizacemi, technologickými centry, digitálními inovačními huby a dalšími podpůrnými organizacemi.

„Podnikatelé mohou v předložených projektech získat až 70 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, a to maximálně 40 milionů korun na projekt. Finanční podporu mohou využít například na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji nebo například na provoz inovačního klastru či nákup práva duševního vlastnictví,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Výzva Technologické platformy podporuje rozvoj inovačních sítí – technologických platforem. Žadatelem mohou být malé, střední i velké podniky. Cílem je urychlení digitální a zelené transformace a zavádění pokročilých technologií v podnicích. „Propojení veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru a posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace,“ doplňuje Lukáš Vymětal.

Výzvy – připravené finanční prostředky a datum ukončení příjmu žádosti:

  • Spolupráce – Klastry: 250 milionů korun (na jeden projekt až 40 mil. Kč), do 21. 4. 2023
  • Technologické platformy: 100 milionů korun (na jeden projekt až 5 mil. Kč), do 14. 4. 2023

Podrobné informace o aktuálních výzvách z OP TAK jsou dostupné zde.

 

Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace