facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Veřejná soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION LTAUSA17

16. 9. 2016
Veřejná soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION LTAUSA17

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo k 15. září veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER- ACTION (LTAUSA17) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci.

Veřejná soutěž je vyhlášena podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. ID veřejné soutěže v IS VaVaI je SMSM2016LTA01. Soutěžní lhůta, ve které je možné podat návrhy projektů, je stanovena od 16. září 2016 do 31. října 2016. Projektovou dokumentaci je možno si prohlédnout na webu MŠMT.