facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení 1. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA LTE117

20. 7. 2016
Vyhlášení 1. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA LTE117

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje první národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-EUREKA LTE117.

Ministerstvo školství vyhlašuje v souladu se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací první národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-EUREKA LTE117 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Podprogram INTER-EUREKA je součástí programu INTER-EXCELLENCE, který je navrhován na léta 2016-2024 pro projekty s délkou řešení maximálně pět let. Podprogram je přímým nástupcem programu EUREKA CZ a jeho cílem je zapojení českých subjektů do aplikovaného mezinárodního programu EUREKA. Očekávaným výsledkem podpory v podprogramu je nárůst výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje, v jejichž produkci Česká republika zaostává.

Více informací a potřebná dokumentace je k nalezení na stránkách Ministerstva