facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení 2. kola soutěže Univerzitních výzkumných center UK (UNCE)

12. 6. 2017
Vyhlášení 2. kola soutěže Univerzitních výzkumných center UK (UNCE)

Účelem soutěže Univerzitních výzkumných center UK je účelová podpora mladých a perspektivních akademických a vědeckých pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu. Možná podpora je až 8 milionů Kč na jeden rok řešení po dobu maximálně šesti let.

Vědecko-výzkumná činnost centra musí mít věcně ucelený charakter a spadat do činností, v nichž řešitelé již prokazatelně dosáhli mezinárodně uznávaných výsledků. Řešitelský kolektiv tvoří jednak řešitelé-senioři (akademičtí či vědečtí pracovníci s pracovním úvazkem na univerzitě alespoň 0,75), a jednak řešitelé-junioři s titulem Ph. D. nebo Th. D. (nejdéle do konce osmého kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém titul obdrželi). Projekty mohou být maximálně na šest let.

Kontaktní osoba na odd. vědy pro soutěž UNCE: Eva Horníčková

  • Termín pro podání projektu: 14. srpna 2017 16:00
  • Výsledky soutěže: 16. listopadu 2017
  • Zahájení řešení: 1. ledna 2018

Základní informace ke 2. kolu soutěže.

Přehled doposud podpořených projektů.

 

Zdroj: Univerzita Karlova