facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení 2. veřejné soutěže v programu THÉTA

4. 9. 2018
Vyhlášení 2. veřejné soutěže v programu THÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že druhá veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu THÉTA bude vyhlášena 17. 10. 2018. Cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru.

Zaměření programu THÉTA vychází z aktualizované Státní energetické koncepce České republiky, která byla vládou ČR schválena v květnu 2015. Program je zaměřen na podporu projektů jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel.

TA ČR dále oznamuje, že do 2. veřejné soutěže jsou připraveny změny některých parametrů oproti 1. veřejné soutěži:

  • Aplikační garanti:
  • Pro podprogram 2 a podprogram 3 platí, že v případě, že bude uchazečem podnik, musí být interním aplikačním garantem a musí být součástí konsorcia.
    • Další podmínky ohledně aplikačních garantů budou stanoveny v zadávací dokumentaci.
    • Nepřímé náklady (režie) v 2. veřejné soutěži bude možné vykazovat buď metodou full cost nebo metodou flat rate do výše 20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.
  • Budou aktualizované prioritní výzkumné cíle v rámci diskuze s vybranými subjekty státní správy.

Více informací k vyhlašované 2. veřejné soutěži programu THÉTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Po vyhlášení 2. veřejné soutěže programu THÉTA bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR