facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení 4. veřejné soutěže programu SIGMA – dílčí cíl 1

24. 11. 2023
Vyhlášení 4. veřejné soutěže programu SIGMA – dílčí cíl 1

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 22. listopadu 2023 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA (dále jen „veřejná soutěž”).

Veřejná soutěž programu SIGMA – dílčí cíl 1 (DC1) je zaměřena na podporu systému komercializace a na podporu využití a zhodnocení výsledků VaV, které vznikly nebo vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech či službách. Jedná se o veřejnou soutěž navazující na program GAMA, podprogram 1 a GAMA 2, podprogram 1.

Soutěžní lhůta začíná dnem 23. listopadu 2023 v 9:00 hod. a končí dnem 17. ledna 2024.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu.

Jak založit účet v informačním systému naleznete zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR