facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení veřejné soutěže v programu GAMA pro projekty Seal of Excellence

15. 3. 2019
Vyhlášení veřejné soutěže v programu GAMA pro projekty Seal of Excellence

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 13. března 2019 pátou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 2, Seal of Excellence.

Veřejná soutěž je zaměřena pouze na podporu projektů uchazečů, kterými jsou malé a střední podniky se sídlem v ČR, kteří obdrželi Seal of Excellence Evropské komise v nástroji SME Instrument fáze 1 ze 4. uzávěrky roku 2018 či 1. uzávěrky roku 2019.

Tabulka se základními parametry 5. veřejné soutěže GAMA, PP2, Seal of Excellence k nahlédnutí zde. Termín ukončení podávání návrhů projektů byl stanoven na 25. 4. 2019 (16:30). Struktura návrhu projektu (přihláška) je zjednodušená (jako v předchozích veřejných soutěžích), jelikož se jedná o projekty, jejichž kvalita již byla zhodnocena mezinárodními hodnotiteli v rámci výzvy Horizontu 2020. Výsledky veřejné soutěže budou vyhlášeny do konce května.

Více informací k vyhlašované veřejné soutěži jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže je uvedeno v Zadávací dokumentaci, která je dostupná na webových stránkách TA ČR.

 

 

Zdroj: Technologická agentura ČR


Program GAMA je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „VaV“) z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití.

Podprogram 2 je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a zejména experimentálního vývoje vedoucích prokazatelně ke komercializaci získaných výsledků, která však již nebude podporována. Jedná se o podporu projektů zahrnujících dokončení funkčního prototypu, ověření jeho vlastností, ověření zkušební série a posouzení veškerých technologických, ekonomických, sociálních, zdravotních a dalších dopadů inovovaného výrobku resp. služby. Příjemci mohou být pouze podniky. Výzkumné organizace se mohou účastnit jako další účastníci projektu.