facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení výsledků výzvy česko-polských výzkumných projektů

21. 12. 2019
Vyhlášení výsledků výzvy česko-polských výzkumných projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výsledky výzvy k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2020 – 2021. Uspělo celkem 17 projektů s celkovým rozpočtem 2 536 tisíc korun.

Na základě návrhů projektů doručených ve výzvě a s ohledem na výsledky jejich odborného hodnocení vybrala smíšená česko-polská komise pro udělení podpory z veřejných prostředků celkem 17 projektů. Jejich seznam naleznete zde. Nejčastějším úspěšným žadatelem byla se čtyřmi projekty Mendelova univerzita v Brně.

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to institucionální podporou formou dotace určené na mobilitu výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Podpora projektů v rámci této výzvy spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele/člena řešitelského týmu projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na zdravotní pojištění) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné).

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MŠMT