facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže v programu TRIO

7. 1. 2019
Vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže v programu TRIO

Do čtvrté veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu bylo podáno 266 návrhů projektů. Celkem 232 z nich splnilo podmínky a postupuje do dalšího hodnocení.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo Výsledky činnosti Komise pro přijímání návrhů projektů do 4. veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji v programu TRIO. Z 266 doručených návrhů projektů bylo 232 návrhů přijato do soutěže a jsou určeny k dalšímu hodnocení Radou programu TRIO. Seznam projektů naleznete zde.

Do soutěže nebylo přijato a dále nebude hodnoceno 31 návrhů projektů (seznam zde). Tři návrhy projektů jsou dále posuzovány na základě vyžádaných podkladů od uchazečů k doplnění.

Dotace z programu TRIO jsou určené firmám, které spolupracují na projektu s organizací pro výzkum a šíření znalostí. Program se zaměřuje na aplikovaný výzkum, konkrétně na technologie náročné na znalosti a kvalifikovanou pracovní sílu, díky kterým vznikají nové produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou. V loňském roce vláda schválila změny, podle kterých se doba trvání programu prodloužila do roku 2022 a jeho rozpočet byl navýšen z 3,7 na 6,1 mld. korun.

Na druhé čtvrtletí tohoto roku se také chystá vyhlášení první výzvy v novém resortním programu MPO TREND, který bude implementovat Technologická agentura ČR. Do budoucna se má jednat o nejdůležitější program pro podnikatelskou sféru, který bude motivovat k pronikání na nové trhy a zavádění výsledků výzkumu do praxe.

 

Zdroj: MPO