facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky veřejné soutěže v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-COST – LUC23

4. 8. 2023
Výsledky veřejné soutěže v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-COST – LUC23

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích LUC23 v programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-COST pro projekty s dobou řešení 2023-2026.

Výsledky veřejné soutěže LUC23 naleznete zde: LUC23_Výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích_ Seznam projektů.pdf,(492,28 kB)

Výzva úspěšným uchazečům

MŠMT tímto vyzývá úspěšné uchazeče ve veřejné soutěži LUC23 k doručení dokumentů prokazujících způsobilost po vyhlášení výsledků veřejné soutěže podle tabulky Kap. 5.2. Zadávací dokumentace veřejné soutěže LUC23, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od zveřejnění výsledků. Bližší informace jsou k dispozici v dokumentu Prokazování způsobilosti úspěšných uchazečů PO VYHLÁŠENÍ výsledků veřejné soutěže ve výzkumu níže.

Vybraní uchazeči, kterým by měla být poskytnuta podpora v částce nižší než navrhované, jsou tímto vyzváni k akceptaci upravené výše podpory. Uchazeč akceptaci provede předložením dokladů podle § 18 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb., prokazujících jeho způsobilost pro uzavření smlouvy.

Více informací je k nahlédnutí zde

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR