facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhodnocení splnění podmínek v programu KAPPA

8. 4. 2020
Vyhodnocení splnění podmínek v programu KAPPA

Technologická agentura ČR vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA financovaného z fondů EHP a Norska, vyhlášené 20. listopadu 2019.

Po ukončení soutěžní lhůty dne 27. února 2020 Komise pro přijímání návrhů projektů vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo 6. dubna 2020 výsledky formální kontroly předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže. Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 155 návrhů projektů z celkového počtu 163 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže, včetně zdůvodnění.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže Programu KAPPA:

Návrhy projektů přijatých do veřejné soutěže
Návrhy projektů nepřijatých do veřejné soutěže
Návrhy projektů podmíněně přijatých do veřejné soutěže

 

Zdroj: Technologická agentura ČR