facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva ERC Proof of Concept 2019 byla spuštěna

19. 10. 2018
Výzva ERC Proof of Concept 2019 byla spuštěna

Evropská výzkumná rada (ERC) spustila příjem přihlášek do programu ERC Proof of Concept, který slouží k využití výsledků výzkumů podpořených již dříve některým grantem ERC. Úspěšní žadatelé získají částku 150 tisíc EUR na dobu 18 měsíců. Přihlášky se podávají do 22. 1. 2019.

Granty Proof of Concept se udělují za účelem využití výsledků výzkumu, na který již byl udělen nějaký z ERC grantů. Nemusí se přitom nutně jednat o komerční využití, možné jsou i nekomerční výstupy s relevantním společenským dopadem.

Evropská výzkumná rada v rámci této výzvy nově testuje efektivitu udělování prostředků systémem tzv. lump sum – každý úspěšný žadatel obdrží celou částku 150 tisíc EUR na období 18 měsíců. Alokace výzvy je celkem 25 milionů EUR, podpořeno by tedy mělo být celkem 167 projektů. Výzva je otevřena výzkumníkům všech věkových kategorií a národností, kteří již v minulosti obdrželi grant ERC a kteří svůj projekt zamýšlí realizovat v členském státu Evropské unie nebo zemi přidružené k programu Horizont 2020.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 22. 1. 2019, následně budou přijaté projekty posuzovány ve třech kolech hodnocení.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: ERC