facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k podání žádostí: Podpora česko-rakouských projektů

31. 3. 2023
Výzva k podání žádostí: Podpora česko-rakouských projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Rakousko v aktivitě Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI s dobou řešení 2024-2025. Uzávěrka je 16. května 2023.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Rakousko v aktivitě Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI (kód IS VaVaI: 8J; dále jen „aktivita Mobility“), a to s dobou řešení 2024-2025 (dále jen „Výzva 8J24AT“).

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Poskytovatelé z partnerských zemí, tj. Česká republika – poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v programu: aktivita Mobility – 8J a Rakouská republika – poskytovatel Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (dále jen „BMBWF“) ve spolupráci s Österreichische Austauschdienst v programu: WTZ – Wissenschaftlich-Technische Zusammenarbeit, rozhodli v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, podepsanou ve Vídni dne 21. listopadu 2008 o společném vyhlášení výzvy k podání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2024–2025.

Výzva 8J24AT je realizací této společné výzvy na české straně. Současně s Výzvou 8J24AT v České republice provádí analogický výběr poskytovatel BMBWF. Zahraniční partner českého žadatele se účastní výběru projektu v Rakousku, a to podle pravidel rakouského poskytovatele.

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace ve Výzvě 8J24AT končí dne 16. května 2023.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR