facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k podávání návrhů česko-polských projektů

19. 4. 2019
Výzva k podávání návrhů česko-polských projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021. Cílem výzvy je napomáhat navazování kontatků a rozvoji spolupráce partnerských zemí v oblasti výzkumu a vývoje formou dotace určené na mobilitu výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Podpora projektů v rámci této výzvy spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele/člena řešitelského týmu projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na zdravotní pojištění) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné).

Výzkumné projekty podporované v rámci této výzvy jsou zpravidla dvouleté, přičemž je prosazována zásada, aby se poskytnutí institucionální podpory projektům řešitelských týmů o témže personálním složení (zejména osoby v roli hlavního řešitele) neopakovalo dvakrát za sebou.

V rámci výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích a kongresech konaných v partnerských státech.

Přijímají se návrhy společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021 ze všech oblastí základního výzkumu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 100.000,- Kč/rok, tj. 200 000,- Kč na celou dobu řešení.

V rámci mobility budou podporovány:

  • krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;
  • dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.

Předkládání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020 je možné od 19. dubna 2019 do 18. června 2019.

Více informací naleznete na webu ministerstva.

 

Zdroj: MŠMT