facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k podávání žádostí na podporu projektů pro spolupráci s Japonskem

11. 1. 2024
Výzva k podávání žádostí na podporu projektů pro spolupráci s Japonskem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v Programu Evropská zájmová skupina pro spolupráci s Japonskem s dobou řešení 2024-2027. Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace končí dne 18. února 2024.

Dotace je určena na formování mezinárodních multilaterálních výzkumných týmů (min. 3 účastníci; v konkrétním projektu je vždy jeden český subjekt, jeden partner z Japonska a min. jeden partner z další země) řešících témata v oblasti výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím výměny a tvorby nových výzkumných poznatků, posílením mezinárodní komunikace a spolupráce a rozvíjením vysoce kvalitních výzkumných sítí a partnerství, a to v souladu se společnými pravidly programu EIG CONCERT Japan.

Poskytovatelé z účastnických zemí rozhodli o společném vyhlášení v pořadí 10. výzvy programu EIG CONCERT Japan dne 23.05.2023, a to pro projekty s dobou řešení 2024-2027. Následně bylo provedeno mezinárodní hodnocení projektů podle pravidel programu EIG CONCERT Japan. Výzva 8I24 je určena českým subjektům, které podaly se svými zahraničními partnery projekt do 10. výzvy EIG CONCERT Japan a s tímto projektem uspěly v mezinárodním hodnocení.

Výzva 8I24 je realizací 10. výzvy programu EIG CONCERT Japan na české straně.

Žádosti o poskytnutí dotace budou podávány v českém jazyce (není-li uvedeno jinak).

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace končí dne 18. února 2024.

Dokumenty ke stažení, kontakty a více informací naleznete zde.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR