facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva pro podávání slovinsko-českých projektů

18. 11. 2023
Výzva pro podávání slovinsko-českých projektů

Grantová agentura České republiky vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci se slovinskou agenturou Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) v rámci iniciativy Weave.

V této výzvě vystupuje slovinská agentura ARIS jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce, a Grantová agentura ČR (GA ČR) výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Přihláška

Soutěžní lhůta začíná 14. 11. 2023. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 19. 1. 2024, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 12. 1. 2024, který stanovila pro slovinské uchazeče agentura ARIS.

Upozorňujeme, že je nezbytné ze strany společného mezinárodního týmu zajistit podání přihlášky ve výše uvedených lhůtách jak k ARIS (podle příslušných pravidel ARIS), tak ke GA ČR, tj. slovinským navrhovatelem k ARIS a českým navrhovatelem ke GA ČR. Nedojde-li ke spárování obou žádostí o grant, je přihláška z hodnocení vyřazena. U trilaterálních projektů musí být přihláška podána také ke třetí příslušné agentuře.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete zde.

Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24 nebo 36 měsíců. Návrhy projektů podané do této výzvy se budou započítávat do maximálního počtu návrhů projektů podaných do výzev s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024.

Více informací a dokumenty ke stažení zde.

 

Zdroj: Grantová agentura ČR