facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva v programu EuroNanoMed 3 Call 2021

21. 10. 2020
Výzva v programu EuroNanoMed 3 Call 2021

V listopadu letošního roku vyhlásí Technologická agentura ČR (TA ČR) již potřetí mezinárodní výzvu z oblasti nanomedicíny v rámci ERA-NET Cofundu EuroNanoMed 3. Cílem je podpořit výzkumné projekty směřující k průlomovým poznatkům v oblasti nanomedicíny.

Témata výzvy EuroNanoMed 3 Call 2021 jsou:

 • Diagnostics
 • Targeted delivery systems
 • Regenerative medicine (toto téma není podporované TA ČR)

Alokace TA ČR na výzvu: 750 000 EUR

Maximální intenzita podpory: 85 %

Program financování: EPSILON

Uchazeči: podniky a výzkumné organizace

Výzva bude vyhlášena 16. listopadu 2020, předpokládaný termín pro podání zkrácených návrhů projektů je 22. ledna 2021.

Výzkumné projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří a maximálně až ze sedmi partnerů, pocházející z nejméně tří zúčastněných zemí zapojených do výzvy. V jednom konsorciu však mohou být maximálně dva uchazeči ze stejné země.

Výzva podpoří spolupráci mezi veřejnou a výzkumnou sférou napříč těmito zeměmi:

 • Belgie (FRS-FNRS)
 • Bulharsko (BNSF)
 • Česká republika (TA ČR)
 • Egypt (ASRT)
 • Estonsko (ETAg)
 • Francie (ANR)
 • Izrael (CSO-MOH)
 • Itálie (IMH)
 • Lotyšsko (VIAA)
 • Litva (RCL)
 • Polsko (NCBR)
 • Rumunsko (UEFISCDI)
 • Slovensko (SAS)
 • Španělsko (ISCIII, CDTI)
 • Tchaj-wan (MOST)
 • Turecko (TUBITAK)

Uchazeči ze všech zemí se řídí mezinárodními pravidly danými výzvou (stanovená v dokumentu Call text, který bude zveřejněn na oficiálních stránkách výzvy www.euronanomed.net) a také národními pravidly svého poskytovatele. Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky vycházející z Programu EPSILON, ze kterého budou úspěšní čeští uchazeči financováni.

Připravte se na výzvu již teď a začněte hledat své partnery například prostřednictvím této stránky nebo využijte nový nástoj TA ČR Partnering Tool.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky TA ČR nebo oficiální stránky výzvy.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR