facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Water4All Call 2023: Druhá mezinárodní výzva otevřena

19. 9. 2023
Water4All Call 2023: Druhá mezinárodní výzva otevřena

Výzva Water4All Call 2023: Aquatic Ecosystem Services je otevřena. Jedná se o druhou společnou mezinárodní výzvu v rámci tohoto Evropského partnerství. Hlavním cílem této výzvy je podpořit výzkumné a inovační projekty zaměřené na zlepšení bezpečnosti vodních zdrojů v dlouhodobém horizontu. Termín pro příjem zkrácených návrhů projektů potrvá do 13. listopadu 2023.

Cíle výzvy v originálním znění jsou následující:

  • Mapping, monitoring, and assessment for a better understanding of ecosystem services in a context of changes, from local to global change.
  • Understanding and predicting multiple pressures (including anthropogenic pressures) – impact – response relationships in ecosystem services through advanced methods and techniques.
  • New tools and solutions for a better integration of ecosystem services into the management of water resources.

Podmínky pro uchazeče z České republiky vychází z programu Technologické agentury ČR (TA ČR) SIGMA (Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce), ze kterého budou úspěšní čeští uchazeči financováni. Českými uchazeči mohou být výzkumné organizace i soukromé podniky.

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 450 000 €. Maximální výše podpory na projekt je 150 000 €. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů, kteří žádají o financování od zúčastněných financujících partnerských organizací ze tří různých zemí účastnících se výzvy. Kromě výše uvedené podmínky musí projekty zahrnovat alespoň dva nezávislé právní subjekty ze dvou různých členských států EU nebo zemí přidružených k programu Horizont Evropa jako příjemce finanční podpory.

Horní hranice způsobilých projektových partnerů v konsorciu je 7, včetně 1 případného samofinancovaného partnera. Na jedno projektové konsorcium nesmí připadat více než jeden samofinancovaný projektový partner.

V dokumentu Podmínky zapojení českého uchazeče, který je dostupný zde, najdete veškeré potřebné informace pro českého uchazeče.

Seznam zapojených zemí naleznete zde. Pro aktuální informace o výzvě sledujte webové stránky www.tacr.cz a stránky Evropského partnerství Water4All.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR