facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Evropská výzkumná rada (ERC) vyhlásila dne 28. 11. 2017 výsledky výzvy Consolidator Grants. Mezi 329 vědců z celé Evropy bude rozdělená částka v celkové výši 630 milionů eur. Granty mají za cíl podpořit excelentní výzkumníky na vrcholu kariéry.

29. 11. 2017

Vědavýzkum.cz

Do 15. prosince 2017 je možné podávat projekty do grantové soutěže Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu (CES VŠEM). Navržené projekty musí být zaměřeny na základní nebo aplikovaný výzkum v oblasti Ekonomie a/nebo Management.  Maximální výše podpory je 500 000 Kč na jeden projekt.

28. 11. 2017

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání první část seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV ve výzvě č. 02_16_019 Excelentní výzkum.

27. 11. 2017

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu Teaming II, která je určena na posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací. Příjem žádostí bude ukončen 15. listopadu 2018.

23. 11. 2017

MŠMT

Byly zveřejněny termíny předkládání průběžných, dílčích a závěrečných zpráv pro projekty podpořené Grantovou agenturou ČR (GA ČR) a Technologickou agenturou (TA ČR). Technologická agentura také schválila posunutí termínu odevzdání Zprávy o implementaci výsledků.

23. 11. 2017

Vědavýzkum.cz

Nedávno zveřejněné výsledky prvního kola hodnocení první veřejné soutěže programu ÉTA naznačují, že zájem o podporu je značný. Podrobně jsme se podívali na to, kdo jsou uchazeči o projekty v programu zaměřeném na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu.

22. 11. 2017

Vědavýzkum.cz

Chybí vám pro vaše záměry finanční zdroje? Blíží se konec období, kdy můžete čerpat některé dotace. Sdružení OK4Inovace vás proto zve ve spolupráci s partnery, VTP UP a Okresní hospodářskou komorou v Olomouci dne 24. 11. 2017 na informační seminář Zdroje financování firemního vývoje, inovací a spolupráce s výzkumem.

20. 11. 2017

OK4Inovace

Chile se stalo v červenci 2017 přidruženou zemí programu EUREKA, což umožňuje výrazné posílení spolupráce s touto zemí, jakožto jediným latinskoamerickým státem momentálně zapojeným do EUREKA Network. Chile představuje rozvinutý trh směřující k pokročilým technologiím a nabízí tak veliký potenciál pro spolupráci s českými subjekty.

16. 11. 2017

CzechInvest

Oficiálně se otevřely nové výzvy ve schématech, které budou nově spadat pod správu Evropské rady pro inovace. Jedná se o SME Instrument, Fast Track to Innovation a FET Open.

15. 11. 2017

Technologické centrum AV ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) připravila platformu pro zájemce o vyhledání partnerů za účelem tvorby projektových konsorcií pro 1. veřejnou soutěž programu THÉTA, podprogramu 3 - Dlouhodobé technologické perspektivy.

13. 11. 2017

TA ČR