facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Dotace, stipendia a další příležitosti v lednu 2018

2. 1. 2018
Dotace, stipendia a další příležitosti v lednu 2018

V průběhu měsíce ledna nás čeká několik důležitých termínů pro odevzdání návrhů projektů či zaslání přihlášek. Jedná se o národní i mezinárodní programy a individuální ceny a stipendia.

V úterý 9. 1. 2018 má uzávěrku 1. veřejná soutěž programu THÉTA Technologické agentury ČR, který je zaměřen na energetiku. Dále je to CHIST-ERA III CALL 2017 z programu EPSILON, který má uzávěrku 11. 1. 2018.

Z dalších grantů a dotací mají lednovou uzávěrku také ERC Proof of Concept 2018, který je určen stávajícím držitelům ERC grantů na podporu uvedení jejich výzkumných výsledků do praxe (16. 1. 2018), Multilateral Call 09.2017 v rámci programu EUREKA (25. 1. 2018) a INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION na podporu projektů s Izraelem (31. 1. 2018).

Z individuálních příležitostí se v lednu uzavírá výzva European Young Researchers’ Award (30. 1. 2018), dále Visiting Fellowships na pokrytí až šestiměsíčního výzkumného pobytu na instituci ve Velké Británii pro vědce v jakékoliv fázi kariéry, od postdoktorandů po seniorní výzkumníky (31. 1. 2018) a poslední lednový den má také uzávěrku Cena L’Oréal Pro ženy ve vědě.

Ihned na začátku února (1. 2. 2018) je první letošní uzávěrka Visegrad Grants podporující spolupráci mezi zeměmi V4. Dále je zapotřebí zaslat žádost o stipendia na magisterské a doktorské programy na Středoevropské univerzitě v Budapešti (vybrané sociálně-vědní obory) a Proshek-Fulbrightovo stipendium pro zástupce lékařské profese (3 – 6 měsíční pobyt na University of Minnesota Medical School).

Všechny další informace a podrobnosti o aktuálních výzvách najdete v našem kalendáři příležitostí.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)