facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o vyhlášení společné mezinárodní výzvy GENDER-NET Plus Joint Call 2017 v rámci schématu ERA-NET Cofund, do které můžete podávat projekty. Výzva se tematicky zaměřuje na projekty, které zohledňují v obsahu výzkumu genderovou dimenzi.

28. 12. 2017

TA ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v programu Inovace výzvu na projekty ochrany práv průmyslového vlastnictví a posílení inovační výkonnosti domácích firem.

27. 12. 2017

API

Až do 29. ledna 2018 lze podávat přihlášky do soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany. Je-li Vám méně než 30 let a pracujete na projektech, které prohlubují evropskou identitu a vzájemné porozumění, přihlaste svůj projekt. Celoevropští vítězové si rozdělí 15 000 eur a vítěze národního kola nemine návštěva německých Cách (Aachen).

25. 12. 2017

Evropský parlament

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) výzvu v programu Proof of Concept na podporu rozvoje transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky. Malé a střední podniky mohou podávat žádosti o podporu od 3. ledna do 4. května 2018.

23. 12. 2017

API

Rakouská agentura pro vědu Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu.

22. 12. 2017

GA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) finální seznam projektů doporučených k financování  ve výzvě č. 02_16_019 Excelentní výzkum.

20. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

V roce 2018 Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásí veřejnou soutěž v rámci nové skupiny grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO. 

20. 12. 2017

GA ČR

Na brněnském CEITEC VUT se od ledna začne řešit další prestižní ERC grant. Petr Neugebauer s podporou 2 milionů eur bude vyvíjet revoluční metodu paramagnetické rezonance, která by znamenala významný posun v širokém spektru oborů jako je například fyzika, chemie či lékařství.

17. 12. 2017

CEITEC

Do 1. února 2018 je možné ucházet se o Proshek-Fullbrightovo stipendium pro lékaře a vědce ve všech na medicínu navazujících oborech. Stipendium poskytuje prostředky na výuku a výzkum na University of Minnesota Medical School.

14. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

Akademie Spojeného království pro humanitní a společenské vědy The British Academy nabízí zahraničním výzkumníkům stipendia na výzkumný pobyt na britských univerzitách a dalších vědeckých institucích.

13. 12. 2017

Vědavýzkum.cz