facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ostravská univerzita je novým partnerem portálu Vědavýzkum.cz

19. 7. 2022
Ostravská univerzita je novým partnerem portálu Vědavýzkum.cz

Aktivity portálu Vědavýzkum.cz nově podporuje Ostravská univerzita, čímž se připojuje k našim stávajícím partnerům a spolupracujícím institucím. Jejího zapojení si velmi vážíme a děkujeme za něj!

OSU

Ostravská univerzita byla založena v roce 1991 a v současné době se skládá ze šesti fakult a jednoho ústavu, na kterých každým rokem studuje okolo 10 000 studentů. Už od svého vzniku se univerzita výrazně zapojuje i do společenského a kulturního dění v Ostravě a pomáhá měnit její tvář z průmyslového centra na studentské město.

Univerzita se pravidelně umísťuje v prestižním žebříčku QS University ranking. V tom aktuálním stojí na sdíleném 1001.-1200. místě na světě společně s dalšími českými regionálními univerzitami, jako je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nebo Univerzita Pardubice. Ve spolupráci s dalšími českými vysokými školami a zdravotními ústavy se nově zapojuje do evropského projektu PARC – Partnerství pro hodnocení rizik chemických látek.

Ke konci minulého roku byl Marek Eliáš, vědec z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, jeden z pěti vyznamenaných Cenou předsedy Grantové agentury ČR za vynikající výzkum. Ocenění získal v oblasti Zemědělských a biologicko-enviromentálních věd za svůj projekt Temná strana biologie plastidů: evoluce a funkce leukoplastů u řas, který zásadně přispěl k lepšímu pochopení evoluce a funkce tzv. plastidů, tedy buněčných organel přítomných v buňkách rostlin a řas.

V roce 2020 se pak vědci Petr HurtíkMarek Vajgl z Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování již podruhé probojovali mezi světovou špičku v oblasti neuronových sítí.

V loňském roce jsme se také podívali pod pokličku Ostravské univerzity v rámci našeho seriálu, ve kterém jsme mapovali nové strategické záměry českých vysokých škol na další roky. V něm si Ostravská univerzita stanovila do konce roku 2025 být více vidět v mezinárodních projektech, dále pomáhat řešit aktuální problémy regionu a rozvíjet univerzitu jako ucelenou komunitu, která vyznává společné hodnoty a efektivně spolupracuje na jejich budování.

„Chceme být více vidět na evropských projektech, v žebříčcích univerzit nebo v excelentních výstupech,“ vysvětlil tamější prorektor pro řízení vědy a tvůrčí činnost Pavel Drozdrozhovoru pro Vědavýzkum.cz. „Ostravská univerzita byla mezi českými univerzitami hodnocena poměrně slušně, ale pokud se například podíváte na nějaké žebříčky univerzit, tak bohužel naše vědecká reputace stále pokulhává. Máme ale co nabídnout a proto potřebujeme dát větší důraz na špičkové výstupy. S tím také souvisí další bod naší strategie – tedy uspět v metodice 2017+. Také bychom se chtěli zaměřit na doktorské studium. Za další strategický cíl si klademe zaměření se na transfer technologií a spolupráci s aplikační sférou,“ dodává Pavel Drozd.

Za podporu portálu Vědavýzkum.cz Ostravské univerzitě velice děkujeme!

 

Tým redakce portálu Vědavýzkum.cz