facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

V Brně se příští rok uskuteční celosvětová konference o problematice výzkumných infrastruktur ICRI 2022. Stěžejními tématy ICRI 2022 budou mobilizace výzkumných infrastruktur v reakci na pandemii Covid-19 a role výzkumných infrastruktur v ekonomické obnově a posilování připravenosti světové populace reagovat na budoucí krizové scénáře a krizové události.

9. 6. 2021

Masarykova univerzita

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA vyhlášené dne 10. února 2021.

8. 6. 2021

Technologická agentura ČR

V úterý 22. června 2021 od 10:00 do 18:45 se v prostorách Technické univerzity v Liberci uskuteční již osmý Den klastrů. Přijďtě si poslechnout, jaké jsou výhody klastrové spolupráce firem v oblastech rozvoje inovací, mezinárodní spolupráce a čerpání podpory ze zdrojů EU na vědu, výzkum a inovace. 

8. 6. 2021

1012plus.cz

Společnost alevia pořádá dne 14. 9. 2021 workshop, který se zaměří na oblast duševního vlastnictví ve výzkumné organizaci. Workshop je plánován jako prezenční – uskuteční se v hotelu IBIS na Andělu v Praze.

7. 6. 2021

alevia

Podnikatelský inkubátor Evropské kosmické agentury v Praze, který v České republice spravuje agentura CzechInvest, bere pod svá křídla tři nové startupy. Inkubovat se budou mladí podnikatelé vyvíjející ultralehké elektromotory, nové typy efektivních počítačových simulací a pokročilé vesmírné technologie. Do začátku obdrží každý z nich finanční podporu ve výši padesát tisíc eur.

6. 6. 2021

CzechInvest

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 2. června 2021 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2.

5. 6. 2021

Technologická agentura ČR

V souvislosti s přípravou Národního plánu obnovy, který má pomoci restartovat a modernizovat naši ekonomiku, Technologická agentura ČR (TA ČR), jako poskytovatel podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, upravila plán vyhlašování veřejných soutěží pro letošní rok.

4. 6. 2021

Technologická agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 10. ročník soutěže o Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

3. 6. 2021

MŠMT

Spolek Transfera.cz vypisuje výzvu cílenou na vědeckovýzkumné projekty, které jsou v konečné či pokročilejší fázi, a je zájem je skutečně a reálně rozvíjet nebo jinak zhodnotit (prodej licence aj.), popř. najít vhodného mentora.

3. 6. 2021

Transfera.cz

Ve dnech 17. 5. až 21. 5. 2021 proběhla netradičně tradiční mezioborová konference mladých chemiků a biologů. A byla to konference výroční, dvacátá. Netradiční byla v tom, že jsme se nesešli osobně, ale celá konference byla on-line.

2. 6. 2021

Martin Fusek