facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Evropská kosmická agentura (European Space Agency, ESA) vyhlašuje stáže Young Graduate Trainee u Evropské kosmické agentury určené absolventům a magisterským studentům. Přihlašovat se můžete do 1. března 2021.

2. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Japonsko, Česká republika (MŠMT), Maďarsko, Polsko a Slovensko vyhlašují 2. výzvu k podávání návrhů společných projektů v oblasti výzkumu pokročilých materiálů v rámci „V4-Japan Joint Research Program“ .

31. 1. 2021

Technologické centrum AV ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo dne 28. ledna 2021 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v programu The Country for the Future, Podprogramu 3 „Inovace do praxe“.

30. 1. 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ve středu 24. března 2021 pořádá Technologické centrum AV ČR celodenní seminář Finanční aspkekty programu Horizont Evropa, v rámci kterého zazní nejčerstvější informace k finančním aspektům nového programu, včetně srovnání největších rozdílů oproti programu H2020.

29. 1. 2021

Technologické centrum AV ČR

Ve čtvrtek 25. března 2021 se uskuteční webinář, jehož cílem je seznámit účastníky s problematikou autorských práv a souvisejících licenčních smluv v rámci výzkumu, vývoje a inovací.

28. 1. 2021

C. H. BECK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) rozhodlo o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2021. Prostředky v celkové výši 1,165 miliardy korun si rozdělí 30 veřejných, státních i soukromých vysokých škol. Přibližně čtvrtinu získá Univerzita Karlova.

27. 1. 2021

Vědavýzkum.cz

Během prosince roku 2020 proběhl v rámci Společné česko-rakouské výběrové komise programu Mobility korespondenční cestou výběr projektů česko-rakouské výzkumné spolupráce s dobou řešení 2021–2022. Komise navrhla k podpoře celkem 19 projektů.

26. 1. 2021

MŠMT

Program Intellectual Property Booster (IP Booster) funguje jako specializovaná podpora poradenství v oblasti duševního vlastnictví, kterou financuje Evropská komise. O podporu se mohou hlásit organizace, které jsou zapojeny do programu EU. Prihlásit se můžete až do 15. února 2021.

26. 1. 2021

Vědavýzkum.cz

Ve čtvrtek 11. března 2021 se uskuteční webinář, jehož cílem je seznámit účastníky s ochranou duševního vlastnictví výzkumných pracovišť, zejména vysokých škol a univerzit, v rámci smluvního výzkumu. Těžiště semináře spočívá v představení právních prostředků ochrany duševního vlastnictví při spolupráci s aplikační sférou.

24. 1. 2021

C. H. Beck

Mezinárodní výzva ERA-MIN 3 Call 2021 je od 15. 1. 2021 otevřena. Výzva je zaměřena na podporu projektů v oblasti neenergetických nezemědělských surovin.

23. 1. 2021

Technologická agentura ČR