facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Plzeňské podnikatelské vouchery propojí firmy s výzkumem

14. 6. 2021
Plzeňské podnikatelské vouchery propojí firmy s výzkumem

Program Plzeňské podnikatelské vouchery je jedním z nástrojů, kterými Statutární město Plzeň přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí, konkurenceschopnosti firem a posílení jejich inovačních aktivit. Podniky v kraji mohou požádat o dotaci až 150 000 Kč na služby výzkumných organizací z celé České republiky. 

3751 11055988315

Program je podnětem pro podnikatelské subjekty k uskutečnění kontaktu s výzkumnou organizací jako poskytovatelem znalostí a k navázání či rozšíření vzájemné spolupráce. Díky ní mohou firmy využít kapacit, kterými samy nedisponují, k zahájení nebo zintenzívnění svých inovačních aktivit a ke zvýšení svého inovačního potenciálu.

Poskytovatelem služeb může být organizace pro výzkum a šíření znalostí (VO), uvedená na seznamu výzkumných organizací na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která má sídlo na území ČR. Díky zkušenostem ze spolupráce s podniky mohou zkvalitňovat nabídku svých kapacit směrem k firmám. Zároveň dostávají náměty pro další výzkumnou práci, a v případě univerzit i pro zlepšení výuky.

Dotaci můžete získat na služby, které zahrnují tyto činnosti:

  • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty.
  • Návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod nebo hardwaru.
  • Vývoj softwaru.
  • Návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů.
  • Modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů.
  • Návrhy aplikace nových materiálů, technologických postupů či technologií, softwaru pro produkty či procesy.
  • Návrh designu výrobků.

Podnikatelský voucher na nákup služeb, jejichž výsledky jsou potřebné pro plánované inovační aktivity, mohou získat ty podniky, které mají sídlo nebo provozovnu na území Plzeňské aglomerace. Plzeňská aglomerace zahrnuje kromě města Plzně také například Blovice, Rokycany, Nýřany, Stod a Přeštice. Výše dotace závisí na velikosti podniku. Malé a střední podniky mohou žádat o dotaci ve výši až 75 % ceny, velké podniky mohou požádat o dotaci až do výše 40 %, v obou případech však nejvýše 150 000 Kč.

Žádosti o dotaci přijímá BIC Plzeň od 1. září 2021 do 1. října 2021. Více informací k programu Plzeňské podnikatelské vouchery získáte na www.bic.cz/vouchery

 

Zdroj: BIC Plzeň