facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Byla otevřena druhá výzva programu Inovační vouchery

6. 2. 2023
Byla otevřena druhá výzva programu Inovační vouchery

Cílem Výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Příjem byl zahájen 1. února 2023 a potrvá až do 1. února 2024.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky (MSP)

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč.

Míra podpory:

 • 50–75 % z prokázaných způsobilých výdajů (ZV):
 1. 75 % v případě, že ZV = 66 667 – 499 999 Kč
 2. 50 % v případě, že ZV = 500 000 – 1 999 999 Kč

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku a služeb.
 • Zpracování nových systémů, technologických postupů nebo např. unikátních konstrukčních řešení.
 • Výdaje související s vývojem (např. SW, HW, materiálu, zařízení, prototypu, funkčního vzorku) nebo zaváděním nového produktu či služby.
 • Tvorba nových metod či procesů.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha.
 • Dotace je poskytována v režimu de minimis, tj. max. 200 tis. EUR za 3 po sobě jdoucí účetní období.
 • Žadatel musí mít uzavřená min. 2 účetní období.

 Veškeré doplňující dokumenty naleznete na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace.

 

Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace


Přečtěte si také komentář zástupců společnosti PatentEnter, s.r.o. o tom, jaké všechny služby lze prostřednictví výzvy v tomto program pokrýt.