facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Den klastrů

8. 6. 2021
Den klastrů

V úterý 22. června 2021 od 10:00 do 18:45 se v prostorách Technické univerzity v Liberci uskuteční již osmý Den klastrů. Přijďtě si poslechnout, jaké jsou výhody klastrové spolupráce firem v oblastech rozvoje inovací, mezinárodní spolupráce a čerpání podpory ze zdrojů EU na vědu, výzkum a inovace. 

den klastru tz

Zajímá vás, jak spoluprací firem a institucí v rámci oboru upevnit svou pozici na trhu? Národní klastrová asociace spolu s Libereckým krajem a Agenturou regionálního rozvoje vás zvou na již osmý Den klastrů, který se koná pod záštitou a za účasti ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a hejtmana Libereckého kraje Martina Půty. Na akci přislíbili účast další významní hosté včetně náměstků ministra průmyslu a obchodu Mariana Piechy a Petra Očka a generálního ředitele agentury CzechInvest Patrika Reichla.

„Smyslem vzniku klastrů je prohloubení spolupráce firem v oboru nebo v regionu a upevnění jejich tržní pozice. Díky klastrové spolupráci vznikají lokality, které si za vzor bere celý svět. Příkladem je filmový průmysl v Hollywoodu či technologie v Sillicon Valley,” říká za jednoho z organizátorů, Agenturu regionálního rozvoje, Martina Pšeničková.

Libereckém kraji působí trojice klastrových organizací. Nepřekvapí, že jedna z nich, CLUTEX, vzešla z podhoubí tradičního textilního průmyslu. „Za patnáct let existence jsme si připsali tři patenty a desítku užitných vzorů. Český textil jsme reprezentovali na veletrzích v Asii, Africe a Severní Americe. Dnes jsme vnímání jako oborová autorita v oblasti výzkumu a inovací textilního průmyslu,” říká Libuše Fouňová z klastru CLUTEX.

Národní i mezinárodní úspěchy si pravidelně připisuje také klastr Nanoprogress. Tato organizace sehrála významnou roli při rozvoji inovační úrovně českého nanotechnologického odvětví, a to převážně díky podpoře z dotačního programu MPO „spolupráce-klastry”. „Velkou přidanou hodnotu pro nás přestavuje rozmanitost a mezioborovost naší členské základny čítající přes 60 členů. Právě široce zaměřený tým odborníků z řad vysokých škol a průmyslu sehrává klíčovou roli při vzniku nových řešení a zavádění inovací na trh,” říká Luboš Komárek, předseda klastrové organizace Nanoprogress a dodává, že bez podpory z dotačních programů by se většina zcela zásadních výzkumně-vývojových aktivit v nanotechnologické oblasti nerealizovala.

Organizátoři v čele s Národní klastrovou organizací a Agenturou regionálního rozvoje si od setkání slibují především inspiraci pro místní firmy a instituce. „Doba 'covidová' ukázala, jak zranitelné mohou globální dodavatelské řetězce být. Důsledky zažíváme dodnes, od výpadků výroby vinou nedostatku surovin či komponent po výrazné zdražování dovozů. Hlubší spolupráce českých firem a českého výzkumu vede k omezování těchto negativních vlivů. A to je důvod, proč podporovat jejich propojování ve formě klastrových organizací a technologických platforem,” doplňuje Ivo Říha, viceprezident Národní klastrové asociace.

Jednotlivé bloky konference budou věnovány benefitům klastrové spolupráce a smyslu zakládání klastrových organizací v Česku. Seznámíme vás s konkrétními přínosy spolupráce firem s výzkumnými organizacemi. Představíme vám příklady dobré praxe, možnosti zapojení klastrů do procesu realizace RIS3 (Regionální inovační strategie), rozvoje inovací, mezinárodní spolupráce a čerpání podpory ze zdrojů Evropské unie na vědu, výzkum a inovace.

Kompletní program je k dispozici zde. Pokud se Dne klastrů chcete zúčastnit, nezapomeňte se registrovat

Den klastrů

 

Zdroj: 1012plus.cz

redakčně upravneno