facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Firmy mohou žádat o dotace na výzkumné infrastruktury

16. 6. 2021
Firmy mohou žádat o dotace na výzkumné infrastruktury

Firmy mohou žádat o podporu na založení nebo rozvoj vlastních center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Nově je možné získat na jeden projekt až 100 milionů korun. Výzvu vyhlásilo 27. května 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 26. srpna 2021. Pro žadatele je připravena celkem 1 miliarda korun.

Cílem výzvy je zvýšit počet společností s vlastní výzkumnou infrastrukturoupodpořit tak inovační aktivity. Výzva je určená především malým a středním podnikům, pro které je vyčleněno 600 milionů korun. Výzvy mohou využít také velké podniky, a to na projekty s významným pozitivním dopadem na životní prostředí nebo ve spolupráci s malým nebo středním podnikem.

„Žadatelé mohou finanční podporu využít například na nákup strojů, zařízení, hardwaru, softwaru nebo na stavební výdaje, které jsou nezbytné pro zajištění aktivit vlastních center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací," říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Program Potenciál nabízí vysokou míru finanční podpory všem žadatelům bez ohledu na velikost firmy. Všechny firmy mohou v předložených projektech získat 50 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, a to minimálně 2 miliony korun a maximálně 100 milionů korun. Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné zde.

V programu Potenciál bylo dosud podpořeno 431 projektů za téměř 6 miliard korun. Firmám už bylo proplaceno přes 3,5 miliardy korun. Například díky podpoře z programu Potenciál rozšířila vlastní vývojové centrum společnost Linet, výrobce zdravotnických lůžek. Ta v něm loni vyvinula novou IoT platformu s názvem Safety Monitor pro „chytrá zdravotnická lůžka“. Díky této novince zdravotnická lůžka monitorují pohyb pacientů a upozorňují personál na rizika, která jim hrozí. Tato technologie je v České republice zcela unikátní a odpovídá světovým vývojovým trendům ve zdravotnictví.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Zdroj: API


Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org