facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Recenzovaný odborný časopis Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS), který vydává Metropolitní univerzita v Praze, vyhlašuje při příležitosti svého patnáctého výročí soutěž o nejlepší magisterskou, doktorandskou, nebo postdoktorandskou práci v oblasti mezinárodní politiky a mezinárodní bezpečnosti.

22. 5. 2021

IPSA

Provozujete vědecký start-up? A chcete rozšířit svůj globální dosah a viditelnost a zároveň rozšířit svou síť o investory, či strategické partnery? Tak představte svůj start-up na Falling Walls Venture 2021. Přihlašování je možné do 15. června 2021.

21. 5. 2021

Falling Walls Venture

Technologická agentura České republiky bude pořádat dne 9. 6. 2021 online seminář k 3. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2 .

21. 5. 2021

Technologická agentura ČR

Ve dnech 22. - 23. března 2022 se v Karlsruhe, SRN bude konat již pátá ze série konferencí věnovaných hodnocení vlivu technologií na člověka a společnost. Výzva pro zasílání abstraktů je otevřena do 15. června 2021.

20. 5. 2021

Technologické centrum AV ČR

Kick-off konference již druhého pokračování úspěšného H2020 projektu A4L_ACTIONS třináctičlenného konsorcia Alliance4Life se bude konat 25.5.2021.

19. 5. 2021

CEITEC

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo na základě výsledků kompletního hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol podle Metodiky 2017+ maximální výši motivační části institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) v letech 2021–2025, o kterou bude vysokým školám navýšena již poskytnutá stabilizační část podpory.

18. 5. 2021

Vědavýzkum.cz

NETME Centre Vysokého učení technického v Brně si Vás ve čtvrtek 20. května od 10 do 12:45 hodin dovoluje pozvat na akci s názvem Vytvořte si strategii pro mezinárodní projekty Horizont Evropa - část 1. 

18. 5. 2021

VUT

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 12. května 2021 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

17. 5. 2021

Technologická agentura ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vyhlásila ve spolupráci se společností Česká hlava PROJEKT z.ú. výzvu k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2021. Návrhy musí být doručeny do 30. června. Laureát získá spolu s oceněním finanční odměnu ve výši 1 000 000 Kč.

16. 5. 2021

RVVI

I letos nabízí Centrum pro transfer technologií MU další ročník letních stáží pro pracovníky z transferu technologií a souvisejících oblastí. Stáže proběhnou v termínu 19. až 28. července 2021 na CTT Masarykovy univerzity v Brně, nebo on-line, podle aktuální situace. Forma stáží bude účastníkům včas upřesněna.

13. 5. 2021

Masarykova univerzita