facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Konference CZEDUCON 2021

29. 5. 2021
Konference CZEDUCON 2021

Fórum mezinárodního vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON 2021, pořádané Domem zahraniční spolupráce (DZS), proběhne online ve dnech 15.–17. 6. 2021. Účastníci se mohou těšit na aktuality ze světa internacionalizace vysokého školství, příklady z praxe a řadu českých i zahraničních renomovaných hostů. Registrace jsou stále otevřené.

Czeducon

Vývoj událostí v loňském roce nás překvapil a donutil položit si otázku, jak jsme na podobné změny připraveni. Nebyl to ale pouze covid-19 a jeho neočekávaný vliv na vývoj mezinárodní spolupráce ve vzdělávání. Název podtitulu třetího ročníku konference CZEDUCON „(Ne)připraveni na změny?“ odráží i další změny. V roce 2021 začalo nové sedmileté období programu Erasmus+. V evropském kontextu byly stanoveny nové priority vyjádřené aktualizovanou vizí na vytvoření Evropského prostoru pro vzdělávání nebo Akčním plánem digitálního vzdělávání. Na národní úrovni pak byla přijata Strategie internacionalizace vysokých škol, poprvé vytvořena jako samostatný dokument v rámci Strategického záměru ministerstva pro oblast VŠ na období od roku 2021. Budoucnost mezinárodního vzdělávání je plánována i na úrovni institucí, ať už v rámci nových strategických záměrů vysokých škol nebo nových strategií Domu zahraniční spolupráce.

Jsme na tyto výzvy dostatečně připraveni? Dokážeme nové priority naplnit? Letošní CZEDUCON nabídne odpovědi a návody, jak změny úspěšně zvládnout.

Těšit se můžete na příspěvky ve čtyřech tematických okruzích:

  • Krizový management
  • Erasmus+ v novém
  • Nové priority internacionalizace
  • Strategické řízení a budování kapacit

Během tří konferenčních dnů nabídne program divákům více než 40 příspěvků zaměřených na různé oblasti vysokého školství. Konferenci zahájí panelová diskuze ředitelky DZS Dany Petrove s náměstkem MŠMT Pavlem Dolečkem, rektorkou VŠE Hanou Machkovou a rektorem MU Martinem Barešem o dopadech covid-19 na internacionalizaci vysokých škol.

O tom, jak připravit vysokoškolské stipendisty na krizové situace během jejich pobytu, bude mluvit Kristýna Džmuráňová z Komise J. W. Fulbrighta, novou tvář a komunikaci značky iniciativy Study in the Czech Republic představí Radana Zbořilová, Klára Tonková a Tamara Almeida z DZS a o sociální inkluzi a mobilitě, což je jedna z priorit programu Erasmus+, budou mluvit František Trapl a Lenka Gulová z Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity.

Celý program najdete na stránkách akce.

Začínáme vždy v 9:00 a program končí každý den nejpozději ve 14:30. Zaregistrovaným účastníkům přijde e-mail s odkazem, přes který se budou moci na akci připojit.

Účast je pro všechny zájemce bezplatná, stačí se registrovat.

 

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce